změna velikosti textu

Svépomocná skupina Valerie

Pro koho je svépomocná skupina Valerie?

Pro pečující osoby, které se v domácím prostředí starají o své blízké a rád by, předal či získal informace od jiných pečujících.

 

Jak sezení Valerie bude probíhat?

V příjemném prostředí pečující posedí u kávy či čaje a předají si zkušenosti, informace v oblasti domácí péče. Dle aktuální oblasti zájmu pečujících se budou zvát na setkání odborníci, kteří zodpoví konkrétní otázky.

Setkání se bude konat 1x měsíčně. Jedná se dobrovolnou, bezplatnou aktivitu.

 

Kapacita prostor:

kapacitně jsou prostory v našem zařízení uzpůsobeny pro 10-13 osob.

 

   Principy svépomocné skupiny Valerie:

        1.       Mlčenlivost – důležité je vytvoření bezpečného a příjemného prostředí, proto je nepřípustné, aby se informace dostávaly mimo skupinu.

        2.       Důvěrnost – skupina nikoho nesoudí, nevysmívá se z důvodu umožnění otevřenosti a sdílení prostor s lidmi.

        3.       Sounáležitost – skupinu pojí stejná problematika, ruší se pocity „Jsem v tom sám“.

        4.       Dobrovolnost – pečující se účastní dobrovolně a sám si určuje, zda se zapojí do diskuse.

        5.       Pomoc – pečující pouze nepřijímají pomoc, ale zároveň ji poskytuje druhým.

     Více informací na tel.: 773 773 051