změna velikosti textu

Odlehčovací služba

Odlehčovací služby mají odlehčit tomu, kdo o někoho pečuje v domácím prostředí. Odlehčovací služba je určena seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby i za předpokladu zajištění pečovatelské služby (občané propuštěni z nemocničního zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, čekatelé na umístění v domově pro seniory atd.).

Terénní služba

Terénní odlehčovací služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které pečuje osoba blízká. Je určena rodinám a pečovatelům v domácím prostředí. Jde o krátkodobý pobyt u klienta v době, kdy je rodina v zaměstnání, musí vyřídit pochůzky atd. Cílem služby je též umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při hygieně, poskytnutí stravy, společnost a aktivizační program, péči hospicového typu.
Terénní služba má okamžitou kapacitu 3 uživatele a je poskytována dle potřeb klientů na území obcí Děčín, Dobrná, Huntířov, Stará Oleška, Nová Oleška, Srbská Kamenice, Růžová, Arnoltice, Labská Stráň, Bynovec, Kámen, Ludvíkovice, Markvartice, Česká Kamenice, Janská, Benešov nad Ploučnicí a okolí obce Verneřice.