změna velikosti textu

Komplexní domácí péče & Domov pro seniory a odlehčovací služby

Jsme nestátní zdravotnické a sociální zařízení, poskytujeme odbornou domácí zdravotní péči a sociální služby.

Sociální služby poskytují pečovatelky s odpovídajícím odborným vzděláním. Komplexní domácí péči zajišťují zdravotní sestry, které mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Služby poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

Certifikáty

  valerie homecare valerie homecare valerie homecare valerie homecare
valerie homecare valerie homecare valerie homecare