změna velikosti textu

Polohovací křesla v Domově pro seniory a Odlehčovací službě Valerie Machové

22.6.2016

Díky finanční podpoře od firmy Armex Oil, s.r.o, a dotacím města Děčína jsme pro naše klienty mohli obstarat 2 polohovatelná křesla Elysee od firmy Sivak.

Polohovací křeslo Elysse využíváme v našem zařízení zejména v rámci volnočasových aktivit a aktivního trávení volného času našich imobilních klientů, kteří jsou plně odkázáni na péči personálu. Prostřednictvím tohoto křesla se i oni v doprovodu našeho personálu či své rodiny mohou vypravit na zahradu zařízení a po celém zařízení. Díky dodatečnému vybavení stolkem se využívá i při stravování klientů.

Křeslo Elysse je pro nás neocenitelným pomocníkem v péči o naše klienty – klienti nejsou odkázáni pouze na lůžko. Prostřednictvím podpory od Armex Oil, s.r.o. a města Děčín můžeme naše služby opět zkvalitnit a umožnit tak většímu počtu našich klientů prožít příjemné chvíle nejen při procházkách po okolí, ale i při účastni na volnočasových aktivitách, již by se bez křesla Elysse zúčastnit nemohli. Děkujeme!